فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل لیسانس برق خانم توافقی پاره وقت مجرد/متاهل منشی خانم/آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل آشپزو کمک آشپز خانم توافقی یک شیفت مجرد/متاهل …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریابی کاوشگران شرق

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل زن ۳۰۰تومان ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ روابط عمومی خوب-ظاهرمناسب منشی مرد توافقی نیمه وقت صبح دارای مدرک لیسانس آمارگیر مرد طبق قانون کار ۷:۳۰ الی ۱۶ بعدازظهر دارای لیسانس نقشه کشی …

ادامه مطلب »