# استخدام آشپز

۱-  عنوان شغل : آشپز ۲-  مشخصات کار : کار درآشپزخانه ۳-  مشخصات و شرایط کارجو:نیرو خانم آقا ۴-  ساعت کار : نیمه وقت ۵-  میزان حقوق :  توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام حسابدار صنعتی

۱-عنوان شغل :حسابدار صنعتی ۲-مشخصات کار : کار درشرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیروی آقاو خانم ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق :توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد …

ادامه مطلب »

# استخدام پشتیبان فنی

۱-عنوان شغل :پشتیبان فنی ۲-مشخصات کار : کار در شرکت اینترنت ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیروآقا ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل خانم آقا توافقی پاره وقت مجرد/متاهل کارشناس علوم دام خانم آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل حسابدار صنعتی خانم آقا قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل آشپز آقا …

ادامه مطلب »