گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# استخدام منشی

۱-  عنوان شغل : منشی    ۲- مشخصات کار : کار در شرکت ۳- مشخصات و شرایط کارجو : نیروی خانم ۴- ساعت کار : یک شیفت و دوشیفت ۵- میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱- عنوان شغل : فروشنده ۲- مشخصات کار : کار در مزون ۳- مشخصات و شرایط کارجو : نیرو خانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – …

ادامه مطلب »

# استخدام تراشکار

۱- عنوان شغل : تراشکار   ۲- مشخصات کار : کار در شرکت ۳- مشخصات و شرایط کارجو : نیرو آقا ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی …

ادامه مطلب »

# استخدام نیرو فنی

۱-عنوان شغل : نیرو فنی    ۲-مشخصات کار : کار درشرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیرو آقا ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام مسئول فروش

۱- عنوان شغل : مسئول فروش ۲- مشخصات کار : کار بیمه ۳- مشخصات و شرایط کارجو : نیرو خانم و آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »