# استخدام توزیع کننده

۱-عنوان شغل : توزیع کننده   ۲-مشخصات کار : کار در شرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیروآقا ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱-عنوان شغل : فروشنده   ۲-مشخصات کار : کار شرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیروی خانم ۴– ساعت کار : نیمه وقت یا تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »