گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال ۱۳۹۵ پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون …

ادامه مطلب »

# تمديد مهلت ثبت نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههای اجرايی كشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تمديد مهلت ثبت نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در شهريور ماه سال ۱۳۹۵ براي ۱۲ دستگاه اجرايي پيرو اطلاعيه مورخ ۹۵/۰۴/۲۸ و …

ادامه مطلب »