# استخدام حسابدار

۱_عنوان شغل:حسابدار ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:دونفر.خانم.دارای لیسانس حسابداری واشنا به ورد و اکسل ۴_ساعت کار:۷.۳۰تا۱۶.۳۰ ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار+اضافه کار+بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه …

ادامه مطلب »

# استخدام جوشکار

۱-عنوان شغل : جوشکار ۲-مشخصات کار : کار در کارگاه ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیروآقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد …

ادامه مطلب »

# استخدام بازاریاب

۱-عنوان شغل : بازاریاب ۲-مشخصات کار : کار در شرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیرو خانم و آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق :توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱-عنوان شغل : فروشنده ۲-مشخصات کار : کار فروشگاه ۳-مشخصات و شرایط کارجو :  نیرو خانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر ساده

۱-عنوان شغل : کارگر ساده ۲-مشخصات کار : کار در آشپزخانه ۳-مشخصات و شرایط کارجو:  نیروخانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد …

ادامه مطلب »

# استخدام منشی

۱-   عنوان شغل : منشی ۲-   مشخصات کار : کار در شرکت ۳-   مشخصات و شرایط کارجو : نیرو خانم وارد به کامپیوتر ۴-   ساعت کار : تمام وقت ۵-   میزان حقوق :  توافقی …

ادامه مطلب »

# استخدام حسابدار

۱-عنوان شغل : حسابدار ۲-مشخصات کار : کاردرشرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیروی خانم ۴-ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : قانون کار  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد …

ادامه مطلب »