گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل آقا توافقی پاره وقت مجرد/متاهل جوشکار برق آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل برقکار صنعتی خانم قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل فروشنده آقا توافقی یک شیفت مجرد/متاهل …

ادامه مطلب »

# استخدام خیاط

۱-عنوان شغل : خیاط   ۲-مشخصات کار : کار در شرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیروخانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد …

ادامه مطلب »

# استخدام بازاریاب

۱-عنوان شغل : بازاریاب ۲-مشخصات کار : کار در شرکت   ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیرو خانم و آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱-عنوان شغل : فروشنده    ۲-مشخصات کار : کار فروشگاه ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیرو خانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر ساده

۱-عنوان شغل : کارگر ساده ۲-مشخصات کار : کار در فروشگاه ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیرو آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر فنی

۱-عنوان شغل : کارگر فنی    ۲-مشخصات کار : کار درکارگاه ۳-مشخصات و شرایط کارجو : نیرو آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »