# استخدام mdf کار

۱_عنوان شغل : mdf کار ۲_مشخصات کار:کار در کارگاهmdf ۳_مشخصات و شرایط کارجو:دو نفر.اقا.جوان.ماهر ونیمه ماهر ۴_ساعت کار:۸تا۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر ساده

۱-عنوان شغل :کارگر ساده    ۲-مشخصات کار : کاردر کارخانه   ۳-مشخصات و شرایط کارجو:  نیرو خانم ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد …

ادامه مطلب »

# استخدام مهندس پزشکی

۱-عنوان شغل : مهندس پزشکی ۲-مشخصات کار : دفتر پخش ۳-مشخصات و شرایط کارجو:  نیروخانم و آقا ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد …

ادامه مطلب »

# استخدام خیاط صنعتی

۱-  عنوان شغل : خیاط صنعتی ۲-  مشخصات کار : کار در تولیدی ۳-  مشخصات و شرایط کارجو:نیرو خانم ۴-  ساعت کار : تمام وقت ۵-  میزان حقوق :  توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- …

ادامه مطلب »

# استخدام منشی

۱-عنوان شغل : منشی ۲-مشخصات کار : کاردرشرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیروی خانم ۴– ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق :توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد فاصل کوچه …

ادامه مطلب »