فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل آقا توافقی دوشیفت متاهل مهندس عمران با ۵سال سابقه کاری آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل راننده پایه یک آقا قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل راننده گریدر …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل آقا توافقی دوشیفت متاهل فروشنده کارگر آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگر ساده خانم قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل حسابدار با سابقه کار آقا توافقی دو …

ادامه مطلب »