گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل آقا توافقی پاره وقت مجرد/متاهل کارگر فنی مرد توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگر ساده آقا قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل فوق دیپلم برق و الکترونیک آقا …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریای نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل مرد توافقی توافقی لیسانس مدیرداخلی مرد توافقی توافقی کاردانی – کارشناسی مسئول پذیرش مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرساده مرد ۷:۳۰الی ۱۵:۳۰ توافقی دیپلم کارگر …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل آقا توافقی پاره وقت مجرد/متاهل فوق دیپلم یا لیسانس عمران مرد توافقی تمام وقت مجرد/متاهل لیسانس برق آقا قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل فوق دیپلم برق …

ادامه مطلب »

# استخدام برقکار صنعتی

۱_عنوان شغل:برقکار صنعتی ۲_مشخصات کار:کار در کارخانه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا.ماهر ۴_ساعت کار:۸ساعت کار ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام پرستار بچه

۱_عنوان شغل:پرستار بچه ۲_مشخصات کار:کار در منزل ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.خانم ۴_ساعت کار:۱۵:۳۰بعدازظهر تا۱۹:۳۰عصر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام نصاب اسانسور

۱_عنوان شغل:نصاب اسانسور ۲_مشخصات کار:کار در شرکت اسانسوری ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا ۴_ساعت کار:۸ساعت کاری ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام پیک موتوری

۱_عنوان شغل:پیک موتوری ۲_مشخصات کار:کار در موسسه مطبوعاتی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲ نفر.اقا.دارای موتور و گواهینامه ۴_ساعت کار:توافقی ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره …

ادامه مطلب »