فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل وخانم توافقی پاره وقت مجرد/متاهل کارشناس صنایع خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارشناس مدیریت صنعتی خانم قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل صندوقدار خانم توافقی یک شیفت …

ادامه مطلب »

# استخدام نگهبان

۱_عنوان شغل:نگهبان ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا .شرایط سنی۲۳تا۳۰سال.دیپلم به بالا.قدبلند.لاغرنباشد ۴_ساعت کار:۱۲ساعت کار.۱۲ساعت استراحت ۵_میزان حقوق: بیش حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان …

ادامه مطلب »

# استخدام تسهیل دار

۱_عنوان شغل:تسهیل دار ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقا.دارای روابط عمومی خوب.جوان ۴_ساعت کار:۸ساعت کاد ۵_میزان حقوق: حقوق اداره کار و پورسانت کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه …

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱_عنوان شغل:فروشنده ۲_مشخصات کار:کار در مغازه کبابی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقایا خانم .دارای روابط عمومی خوب.ترجیحا اشنا به کباب پیچیدن ۴_ساعت کار:دوشیفت ۵_میزان حقوق: حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان …

ادامه مطلب »

# استخدام مامور پخش

۱_عنوان شغل:مامور پخش ۲_مشخصات کار:کار در شرکت پخش ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا.دیپلمه.ترجیحا دارای سابقه کاری ۴_ساعت کار:۸ساعت کار ۵_میزان حقوق: حقوق اداره کار .حق ماموریت.بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر ساده

۱_عنوان شغل:کارگر ساده ۲_مشخصات کار:کار در رستوران ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقایا خانم.جوان ۴_ساعت کار:۸:۳۰تا۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق: حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام آشپز ماهر

۱_عنوان شغل:آشپز ماهر ۲_مشخصات کار:کار در رستوران ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقایا خانم .ماهر. ۴_ساعت کار:دوشیفت ۵_میزان حقوق: حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : …

ادامه مطلب »

# استخدام صندوقدار

۱_عنوان شغل:صندوقدار ۲_مشخصات کار:کار در رستوران ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر. خانم .دارای روابط عمومی خوب.اشنا به نرم افزار صبا ۴_ساعت کار:۱۰صبح تا۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق: حقوق ۶۰۰تومان کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان …

ادامه مطلب »

# استخدام مسئول سالن منتاژ

۱_عنوان شغل:مسئول سالن منتاژ ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقا.جوان.دارای لیسانس برق قدرت ۴_ساعت کار:۸ساعت کاری ۵_میزان حقوق: حقوق یک میلیون کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره …

ادامه مطلب »