# استخدام کارپرداز

۱-عنوان شغل : کارپرداز ۲-مشخصات کار : کار شرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیرو آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد …

ادامه مطلب »

# استخدام تعمیرات مکانیک

۱-عنوان شغل : تعمیرات مکانیک ۲-مشخصات کار : کار در تعمیرات ماشین ۳-مشخصات و شرایط کارجو:  نیروآقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق :توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – …

ادامه مطلب »

# استخدام نیرو فنی

۱-عنوان شغل :نیرو فنی ۲-مشخصات کار : کاردر شرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو:  نیرو آقا ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق :قانون کار کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد …

ادامه مطلب »

# استخدام منشی

۱-عنوان شغل : منشی ۲-مشخصات کار : کار درشرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو:  نیروخانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵-میزان حقوق : توافقی کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد فاصل …

ادامه مطلب »

# استخدام حسابدار

۱-عنوان شغل : حسابدار ۲-مشخصات کار : کاردرشرکت با یکسال سابقه کار ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیروی خانم ۴- ساعت کار : تمام وقت ۵- میزان حقوق :توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام صندوقدار

۱-عنوان شغل :صندوقدار ۲-مشخصات کار : کار در رستوران ۳-مشخصات و شرایط کارجو: نیروخانم ۴- ساعت کار : شیفت شب ۵- میزان حقوق : توافقی  کاریابی تلاش آدرس کاریابی : کرمان- خیابان جهاد – حد …

ادامه مطلب »