گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کاریابی کاوشگران شرق

فرصت های شغلی کاریابی کاوشگران شرق

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل زن ۳۰۰تومان ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ روابط عمومی خوب-ظاهرمناسب منشی مرد توافقی نیمه وقت صبح دارای مدرک لیسانس آمارگیر مرد طبق قانون کار ۷:۳۰ الی ۱۶ بعدازظهر دارای لیسانس نقشه کشی …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریابی کاوشگران شرق

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل مرد ۵۰۰+پورسانت دوشیفت روابط عمومی خوب فروشنده مرد طبق قانون کار+بیمه  ۷ تا ۱۶ دارای گواهینامه ویژه راننده لیفتراک مرد طبق قانون کار+بیمه دوشیفت ۲۰تا۲۵سال-دارای موتور-پایان …

ادامه مطلب »

فرصت های شغلی کاریابی کاوشگران شرق

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل مرد توافقی ۹صبح  تا ۱ظهر – ۴:۳۰ تا ۱۰شب حدودسنی۲۰تا۲۵سال-ظاهرمناسب نیروی خدمات مرد طبق قانون کار ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دارای روابط عمومی خوب مدیرداخلی مرد طبق …

ادامه مطلب »