گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کاریابی کاوشگران شرق

# استخدام منشی

۱_عنوان شغل:منشی ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.خانم.جوان.روابط عمومی خوب.ترجیحا دارای سابقه کاری ۴_ساعت کار:۸تا۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام کارپرداز

۱_عنوان شغل:کارپرداز ۲_مشخصات کار:کار در فروشگاه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.جوان.تا۳۵سال. ۴_ساعت کار:یک شیفت ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱_عنوان شغل:فروشنده ۲_مشخصات کار:کار در اسباب بازی فروشی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.خانم.جوان ۴_ساعت کار:دوشیفت ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰ …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگرساده

۱_عنوان شغل:کارگرساده ۲_مشخصات کار:کار در تولیدی نان ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.جوان.تا۳۵سال ۴_ساعت کار:شیفت شب.ازساعت۱۱شب ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : …

ادامه مطلب »

# استخدام دفتر دار

۱_عنوان شغل:دفتر دار ۲_مشخصات کار:کار در نمایندگی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.خانم.جوان.قدرت بیان خوب.ظاهرمناسب ۴_ساعت کار:دوشیفت ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : …

ادامه مطلب »

# استخدام نیرو برای تعمیرات راه اهن

۱_عنوان شغل:نیرو برای تعمیرات راه اهن ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱۰ نفر.اقا.حداکثر۲۷سال.  معافیت پزشکی نداشته باشند.دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم مکانیک. اموزشی درتهران ۴_ساعت کار:۸ساعت کار ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار+اضافه …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگرساده

۱_عنوان شغل:کارگرساده ۲_مشخصات کار:کار در سنگبری ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.جوان.عدم اعتیاد_سرویس ندارد ۴_ساعت کار:۸تا۵عصر ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار+اضافه کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  …

ادامه مطلب »

# استخدام آهنگر

۱_عنوان شغل:آهنگر ۲_مشخصات کار:کار در تعمیرگاه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.جوان.ماهر ویا نیمه ماهر ۴_ساعت کار:دوشیفت ۵_میزان حقوق:توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام mdf کار

۱_عنوان شغل : mdf کار ۲_مشخصات کار:کار در کارگاهmdf ۳_مشخصات و شرایط کارجو:دو نفر.اقا.جوان.ماهر ونیمه ماهر ۴_ساعت کار:۸تا۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگرساده

۱_عنوان شغل:کارگرساده ۲_مشخصات کار:کار در نمایشگاه مبل ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.جوان.تا۳۵سال ۴_ساعت کار:دوشیفت ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار+اضافه کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : …

ادامه مطلب »