گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کاریابی کاوشگران شرق

# استخدام پیک موتوری

۱_عنوان شغل:پیک موتوری ۲_مشخصات کار:کار در موسسه مطبوعاتی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲ نفر.اقا.دارای موتور و گواهینامه ۴_ساعت کار:توافقی ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام فروشنده

۱_عنوان شغل:فروشنده ۲_مشخصات کار:کار در فروشگاه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱ نفر.اقا..تا۳۰سال ۴_ساعت کار:۷صبح تا۱۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام کارپرداز

۱_عنوان شغل:کارپرداز ۲_مشخصات کار:کار در شرکت حقوقی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱ نفر.اقا.دارای مدرک دیپلم.دارای موتور ۴_ساعت کار:۸تا۱۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام کارشناس برق

۱_عنوان شغل:کارشناس برق ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱ نفر.اقا.دارای مدرک کارشناسی برق گرایش قدرتاشنا به نرم افزارهایiplan_اتوکد. ۴_ساعت کار:۷:۳۰تا۱۵بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر ساده

۱_عنوان شغل:کارگر ساده ۲_مشخصات کار:کار در کارواش ۳_مشخصات و شرایط کارجو:دو نفر.اقا ۴_ساعت کار:۸تا۸شب.ناهار داده میشود ۵_میزان حقوق:حقوق روزی ۲۵تومان کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگرساده

۱_عنوان شغل:کارگرساده ۲_مشخصات کار:کار در پمپ بنزین ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۳ نفر.اقا.دارای مدرک دیپلم.تا۳۰سال ۴_ساعت کار:۸ساعت کاری.دارای سه شیفت ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – …

ادامه مطلب »

# استخدام ابدارچی

۱_عنوان شغل:ابدارچی ۲_مشخصات کار:کار در شرکت پخش ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.ظاهرمناسب ۴_ساعت کار:۷تا۳بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی+بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام حسابدار

۱_عنوان شغل:حسابدار ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.خانم.دارای۵سال سابقه ۴_ساعت کار:۸تا۳بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »

# استخدام ابدارچی

۱_عنوان شغل:ابدارچی ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:یک نفر.اقا.بازنشسته. ۴_ساعت کار:۸تا۳بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

ادامه مطلب »