قالب وردپرس درنا توس

کاریابی کاوشگران شرق

# استخدام نیروی فنی(تاسیسات کار)

۱_عنوان شغل:نیروی فنی(تاسیسات کار) ۲_مشخصات کار:کار در شرکت ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقا ۴_ساعت کار:۸ساعت کار ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : …

توضیحات بیشتر »

# استخدام کارگر ساده

۱_عنوان شغل:کارگر ساده ۲_مشخصات کار:کار در اهن فروشی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقا.دارای گواهینامه ۴_ساعت کار:۷:۳۰تا۱۳ و۱۶تا۱۸عصر ۵_میزان حقوق:حقوق ۵۰درصد کرایه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

توضیحات بیشتر »

# استخدام نظافتچی

۱_عنوان شغل:نظافتچی ۲_مشخصات کار:کار در تولیدی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.اقا.حداکثرتا۲۷سال. ۴_ساعت کار:۸تا۱۳ظهر ۵_میزان حقوق:حقوق ۵۰۰تومان کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

توضیحات بیشتر »

# استخدام اپراتور دستگاه ریسندگی

۱_عنوان شغل:اپراتور دستگاه ریسندگی ۲_مشخصات کار:کار در کارخانه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۴نفر.خانم.حداکثرسن ۲۷سال.دیپلم ۴_ساعت کار:۸ساعت کار.دارای سه شیفت ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه …

توضیحات بیشتر »

# استخدام برقکار صنعتی

۱_عنوان شغل:برقکار صنعتی ۲_مشخصات کار:کار در کارخانه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا.ماهر ۴_ساعت کار:۸ساعت کار ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

توضیحات بیشتر »

# استخدام پرستار بچه

۱_عنوان شغل:پرستار بچه ۲_مشخصات کار:کار در منزل ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱نفر.خانم ۴_ساعت کار:۱۵:۳۰بعدازظهر تا۱۹:۳۰عصر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

توضیحات بیشتر »

# استخدام نصاب اسانسور

۱_عنوان شغل:نصاب اسانسور ۲_مشخصات کار:کار در شرکت اسانسوری ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا ۴_ساعت کار:۸ساعت کاری ۵_میزان حقوق:حقوق اداره کار و بیمه کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره …

توضیحات بیشتر »

# استخدام پیک موتوری

۱_عنوان شغل:پیک موتوری ۲_مشخصات کار:کار در موسسه مطبوعاتی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲ نفر.اقا.دارای موتور و گواهینامه ۴_ساعت کار:توافقی ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره …

توضیحات بیشتر »

# استخدام فروشنده

۱_عنوان شغل:فروشنده ۲_مشخصات کار:کار در فروشگاه ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱ نفر.اقا..تا۳۰سال ۴_ساعت کار:۷صبح تا۱۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰

توضیحات بیشتر »

# استخدام کارپرداز

۱_عنوان شغل:کارپرداز ۲_مشخصات کار:کار در شرکت حقوقی ۳_مشخصات و شرایط کارجو:۱ نفر.اقا.دارای مدرک دیپلم.دارای موتور ۴_ساعت کار:۸تا۱۴بعدازظهر ۵_میزان حقوق:حقوق توافقی کاریابی کاوشگران شرق آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱  شماره تماس …

توضیحات بیشتر »