کاریابی کاردان

استخدام سرپرست انبار دارای سابقه کار

  ۱-عنوان شغل : سرپرست انبار ۲-مشخصات کار : کاردرکارخانه ۳-مشخصات و شرایط کارجو: یکنفرمرد–دارای سابقه کاردر انبارهای صنعتی –مدرک لیسانس ۴-ساعت کار : ساعتکار ۷:۳۰تا۱۶ ۵-میزان حقوق : حقوق قانون کارو مزایا کاریابی کاردان …

ادامه مطلب »

استخدام برقکار ساختمان

۱-عنوان شغل : برقکار ساختمان ۲-مشخصات کار : کاردرشرکت ۳-مشخصات و شرایط کارجو: دونفرمرد –مهارت دربرق ساختمان –سن ۲۵تا۳۵ سال ۴-ساعت کار : ساعتکار ۷:۳۰تا۱۶ ۵-میزان حقوق : حقوق توافقی کاریابی کاردان آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »

استخدام مهندس عمران

۱-عنوان شغل : مهندس عمران ۲-مشخصات کار : کار درشرکت جمع آوری ابهای زیر سطحی ۳-مشخصات و شرایط کارجو: یک نفر مرد-دارای سابقه کار در دفاتر فنی ۴-ساعت کار : ساعت کار ۷:۳۰تا۱۶ ۵-میزان حقوق …

ادامه مطلب »