کاریابی کارآفرین

# استخدام مدیر مالی

۱- عنوان شغل:مدیر مالی ۲- مشخصات کار:کار در شرکت بیمه ۳- مشخصات کارجو:خانم حداقل ٢ سال سابقه کار ۴- ساعت کاری:٨تا ١۶ ۵- حقوق:اداره کار بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری …

ادامه مطلب »

# استخدام راننده وانت

۱- عنوان شغل:راننده وانت ۲- مشخصات کار:کار در آهن فروشی ۳- مشخصات کارجو:آقا ۴- ساعت کاری:٢ شیفت ۵- حقوق:١٠٠٠،٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام امور دفتری

۱- عنوان شغل:امور دفتری ۲- مشخصات کار:کار در شرکت بیمه ۳- مشخصات کارجو:خانم روابط عمومی بالا ۴- ساعت کاری:١ شیفت ۵- حقوق:۴٠٠٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه …

ادامه مطلب »

# استخدام اپراتور تست دستگاه کارتخوان

۱- عنوان شغل:اپراتور تست دستگاه کارتخوان ۲- مشخصات کار:کار در شرکت مخابراتی ۳- مشخصات کارجو:آقا، دیپلم به بالا،دارای گوشی اندروید ۴- ساعت کاری:توافقی ۵- حقوق:اداره کار بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار …

ادامه مطلب »

# استخدام امور دفتری

۱- عنوان شغل:امور دفتری ۲- مشخصات کار:کار در شرکت ۳- مشخصات کارجو:خانم ۴- ساعت کاری:٨تا١۵ ۵- حقوق:اداره کار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام مدیر دفتر

۱- عنوان شغل:مدیر دفتر ۲- مشخصات کار:کار در کارخانه ۳- مشخصات کارجو:خانم با سابقه کار ۴- ساعت کاری:٨تا١۶ ۵- حقوق:اداره کار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام منشی

۱- عنوان شغل:منشی ۲- مشخصات کار:کار در شرکت ۳- مشخصات کارجو:خانم وارد به تایپ ۴- ساعت کاری:٨تا ١۴ ۵- حقوق:۵٠٠٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ …

ادامه مطلب »