گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کاریابی کارآفرین

# استخدام مدير مالي

۱- عنوان شغل:مدير مالي ۲- مشخصات كار:كار در شركت بيمه ۳- مشخصات كارجو:خانم حداقل ٢ سال سابقه كار ۴- ساعت كاري:٨تا ١٦ ۵- حقوق:اداره كار بيمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری …

ادامه مطلب »

# استخدام راننده وانت

۱- عنوان شغل:راننده وانت ۲- مشخصات كار:كار در آهن فروشي ۳- مشخصات كارجو:آقا ۴- ساعت كاري:٢ شيفت ۵- حقوق:١٠٠٠،٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام امور دفتري

۱- عنوان شغل:امور دفتري ۲- مشخصات كار:كار در شركت بيمه ۳- مشخصات كارجو:خانم روابط عمومي بالا ۴- ساعت كاري:١ شيفت ۵- حقوق:٤٠٠٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه …

ادامه مطلب »

# استخدام اپراتور تست دستگاه كارتخوان

۱- عنوان شغل:اپراتور تست دستگاه كارتخوان ۲- مشخصات كار:كار در شركت مخابراتي ۳- مشخصات كارجو:آقا، ديپلم به بالا،داراي گوشي اندرويد ۴- ساعت كاري:توافقي ۵- حقوق:اداره كار بيمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار …

ادامه مطلب »

# استخدام امور دفتري

۱- عنوان شغل:امور دفتري ۲- مشخصات كار:كار در شركت ۳- مشخصات كارجو:خانم ۴- ساعت كاري:٨تا١٥ ۵- حقوق:اداره كار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره تماس …

ادامه مطلب »

# استخدام مدير دفتر

۱- عنوان شغل:مدير دفتر ۲- مشخصات كار:كار در كارخانه ۳- مشخصات كارجو:خانم با سابقه كار ۴- ساعت كاري:٨تا١٦ ۵- حقوق:اداره كار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام منشي

۱- عنوان شغل:منشي ۲- مشخصات كار:كار در شركت ۳- مشخصات كارجو:خانم وارد به تايپ ۴- ساعت كاري:٨تا ١٤ ۵- حقوق:٥٠٠٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ …

ادامه مطلب »