کاریابی کارآفرین

# استخدام امور دفتری

۱- عنوان شغل:امور دفتری ۲- مشخصات کار:کار در سنگ فروشی ۳- مشخصات کارجو:خانم مجرد وارد به زبان انگلیسی حداقل ۵ سال سابقه ۴- ساعت کاری:٨ تا ١۶ ۵- حقوق:اداره کار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »

# استخدام کارپرداز

۱- عنوان شغل:کارپرداز ۲- مشخصات کار:کار در شرکت کامپیوتری ۳- مشخصات کارجو:آقا با موتور یا ماشین ۴- ساعت کاری:٨ تا ١۶ ۵- حقوق:اداره کار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – …

ادامه مطلب »

# استخدام امور دفتری

۱- عنوان شغل:امور دفتری ۲- مشخصات کار:کار در شرکت ۳- مشخصات کارجو:خانم وارد به کامپیوتر روابط عمومی بالا ۴- ساعت کاری:٨ تا ١٧ ۵- حقوق:۵٠٠ بعد از ٢ ماه بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »