کاریابی کارآفرین

# استخدام امور دفتری

۱- عنوان شغل:امور دفتری ۲- مشخصات کار:کار در شرکت ۳- مشخصات کارجو:خانم وارد به کامپیوتر روابط عمومی بالا ۴- ساعت کاری:٨ تا ١٧ ۵- حقوق:۵٠٠ بعد از ٢ ماه بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : …

ادامه مطلب »

# استخدام مدیر مالی

۱- عنوان شغل:مدیر مالی ۲- مشخصات کار:کار در شرکت بیمه ۳- مشخصات کارجو:خانم حداقل ٢ سال سابقه کار ۴- ساعت کاری:٨تا ١۶ ۵- حقوق:اداره کار بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری …

ادامه مطلب »

# استخدام راننده وانت

۱- عنوان شغل:راننده وانت ۲- مشخصات کار:کار در آهن فروشی ۳- مشخصات کارجو:آقا ۴- ساعت کاری:٢ شیفت ۵- حقوق:١٠٠٠،٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام امور دفتری

۱- عنوان شغل:امور دفتری ۲- مشخصات کار:کار در شرکت بیمه ۳- مشخصات کارجو:خانم روابط عمومی بالا ۴- ساعت کاری:١ شیفت ۵- حقوق:۴٠٠٠٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه …

ادامه مطلب »