کاریابی کارآفرین

# استخدام لیسانس معماری

۱- عنوان شغل:لیسانس معماری ۲- مشخصات کار:کار در شرکت ساختمانی ۳- مشخصات کارجو:خانم مجرد ۴- ساعت کاری:٧.٣٠ تا ١٣ ۵- حقوق:توافقی کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام حسابدار

۱- عنوان شغل:حسابدار ۲- مشخصات کار:کار در شرکت ۳- مشخصات کارجو:آقا خانم ۴- ساعت کاری:٧.٣٠ تا ١۴ ۵- حقوق:۵٠٠ بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ …

ادامه مطلب »

# استخدام خدماتی

۱- عنوان شغل:خدماتی ۲- مشخصات کار:کار در مهدکودک ۳- مشخصات کارجو:خانم جوان ۴- ساعت کاری:٧ تا ١۴ ۵- حقوق:۶٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام کارگر ساده

۱- عنوان شغل:کارگر ساده ۲- مشخصات کار:کار در کارخانه ۳- مشخصات کارجو:آقا ۴- ساعت کاری:٧.٣٠ تا ١۶ ۵- حقوق:اداره کار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ …

ادامه مطلب »