گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کاریابی کارآفرین

# استخدام ليسانس معماري

۱- عنوان شغل:ليسانس معماري ۲- مشخصات كار:كار در شركت ساختماني ۳- مشخصات كارجو:خانم مجرد ۴- ساعت كاري:٧.٣٠ تا ١٣ ۵- حقوق:توافقي کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام حسابدار

۱- عنوان شغل:حسابدار ۲- مشخصات كار:كار در شركت ۳- مشخصات كارجو:آقا خانم ۴- ساعت كاري:٧.٣٠ تا ١٤ ۵- حقوق:٥٠٠ بيمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ …

ادامه مطلب »

# استخدام خدماتي

۱- عنوان شغل:خدماتي ۲- مشخصات كار:كار در مهدكودك ۳- مشخصات كارجو:خانم جوان ۴- ساعت كاري:٧ تا ١٤ ۵- حقوق:٦٠٠ کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره …

ادامه مطلب »

# استخدام كارگر ساده

۱- عنوان شغل:كارگر ساده ۲- مشخصات كار:كار در كارخانه ۳- مشخصات كارجو:آقا ۴- ساعت كاري:٧.٣٠ تا ١٦ ۵- حقوق:اداره كار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ …

ادامه مطلب »