کاریابی کارآفرین

استخدام لیسانس حقوق

عنوان شغل:لیسانس حقوق مشخصات کار:کار در فروشگاه مشخصات کارجو:خانم ،آقا ساعت کاری:٨ تا ١۵ حقوق: اداره کار کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱ شماره تماس : …

ادامه مطلب »

استخدام کارگر ساده در کارخانه

عنوان شغل:کارگر ساده مشخصات کار:خط تولید کارخانه مشخصات کارجو:آقا حداقل دیپلم ساعت کاری:٧.٣٠ تا ١۵ حقوق: اداره کار، بیمه ،سرویس رفت و برگشت کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش …

ادامه مطلب »

استخدام لیسانس کامپیوتر

عنوان شغل:لیسانس کامپیوتر مشخصات کار:کار در شرکت کامپیوتری مشخصات کارجو:آقا، مسلط به کار فنی کامپیوتر ساعت کاری:٧.٣٠ تا ١۵٠٣٠ حقوق: اداره کار بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش …

ادامه مطلب »

استخدام خانم مسلط به کامپیوتر جهت انجام امور دفتری

عنوان شغل:امور دفتری مشخصات کار:کار در شرکت کامپیوتری مشخصات کارجو:خانم ،مسلط به کامپیوتر ساعت کاری:٧.٣٠ تا ١۵٠٣٠ حقوق: اداره کار بیمه کاریابی کارآفرین آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره …

ادامه مطلب »