کاریابی نسل مهتاب

استخدام خانم جهت پرستاری بیمار

۱-عنوان شغل: پرستار بیمار ۲-مشخصات کار: کار در منزل ۳-مشخصات و شرایط کارجو: یک نفر خانم، ماهر، مجرد ۴-ساعت کار: شبانه روز ۵-میزان حقوق: حقوق توافقی کاریابی نسل مهتاب آدرس کاریابی : کرمان-میدان قرنی- خیابان …

ادامه مطلب »

استخدام کمک آشپز ماهر

۱-عنوان شغل: کمک آشپز ۲-مشخصات کار: کار در رستوران ۳-مشخصات و شرایط کارجو: یک نفر آقا، ماهر ۴-ساعت کار: توافقی ۵-میزان حقوق: حقوق توافقی کاریابی نسل مهتاب آدرس کاریابی : کرمان-میدان قرنی- خیابان سعدی نبش …

ادامه مطلب »

استخدام آشپز ماهر آقا

۱-عنوان شغل: آشپز ۲-مشخصات کار: کار در رستوران ۳-مشخصات و شرایط کارجو: یک نفرآقا، ماهر ۴-ساعت کار: توافقی ۵-میزان حقوق: حقوق توافقی کاریابی نسل مهتاب آدرس کاریابی : کرمان-میدان قرنی- خیابان سعدی نبش سعدی ۸ …

ادامه مطلب »