کاریابی نسل مهتاب

# استخدام فروشنده

۲-عنوان شغل : فروشنده ۲-مشخصات کار : کاردر مغازه ۳-مشخصات کارجو : ۱ نفر خانم، ماهر ۴-ساعت کاری : صبح و عصر ۵-حقوق : حقوق توافقی کاریابی نسل مهتاب آدرس کاریابی : کرمان-میدان قرنی- خیابان …

ادامه مطلب »

# استخدام پرستار

۱-عنوان شغل : پرستار بیمار ۲-مشخصات کار : کار در منزل ۳-مشخصات کارجو : ۱ نفر خانم ۴-ساعت کاری : شبانه روز ۵-حقوق : توافقی کاریابی نسل مهتاب آدرس کاریابی : کرمان-میدان قرنی- خیابان سعدی …

ادامه مطلب »