کاریابی نسل مهتاب

فرصت های شغلی کاریای نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل مرد توافقی توافقی لیسانس مدیرداخلی مرد توافقی توافقی کاردانی – کارشناسی مسئول پذیرش مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرساده مرد ۷:۳۰الی ۱۵:۳۰ توافقی دیپلم کارگر …

ادامه مطلب »