قالب وردپرس درنا توس

گردشگری

KERMAN mahan RAYEN SHAHDAD
baft Bam SIRJAN shahrbabak
jiroft RAFSANJAN
فاصله شهرستانها و شهرهای مهم استان کرمان تا مرکز استان بر حسب کیلومتر
انار ۲۰۷ درب بهشت ۱۶۵
بافت ۱۶۶ سرچشمه ۱۵۵
بردسیر ۶۱ سیرجان ۱۷۵
بم ۱۹۹ شهداد ۱۱۹
جبالبارز ۱۸۱ شهربابک ۲۴۷
جوپار ۲۶ عنبر آباد ۳۰۵
جیرفت ۲۶۵ فهرج ۲۶۰
چترود ۴۰ قلعه گنج ۲۳۰
رابر ۱۷۹ کوهبنان ۱۶۸
راور ۱۴۰ کهنوج ۳۶۰
راین ۱۱۰ گلباف ۱۸۸
رفسنجان ۱۰۹ ماهان ۳۵
رودبار ۳۵۰ منوجان ۴۲۳
زرند ۷۵ نرماشیر ۲۲۹
نقشه_شهرستانهای_کرمان نقشه_راههای_استان_کرمان