گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

مشخصات کارجو

شما می توانید از طریق این فرم مشخصات خود را اعلام فرمایید تا در اختیار کاریابی ها قرار گیرد. در صورت موجود بودن موقعیت شغلی مناسب تخصص و مهارت شما از طریق کاریابی ها با شما تماس حاصل خواهد شد.

موضوع

نام و نام خانوادگی (الزامی)

تاهل (الزامی)
مجردمتاهل

شماره تماس (الزامی)

سن (الزامی)

نوع و میزان تحصیلات (الزامی)

تخصص یا مهارت (الزامی)

سابقه کار به سال یا ماه (الزامی)

ارسال عکس (اختیاری)

توضیحات

كد امنيتي
captcha