قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
    آفا توافقی + بیمه توافقی با وسیله نقلیه نصاب درو پنجره
خانم توافقی ۷:۳۰ تا ۱۵ وارد به نرم افزار فراز حسابدار
آقا اداره کار ۸ تا ۱۶ جوشکار – کابینت ساز – ورق کار
آقا – خانم توافقی ۸ تا ۱۴ یا ۱۶ تا ۲۰ وارد به قهوه کار در کافی شاپ
    خانم ۶۰۰ + بیمه ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ مسلط به کامپیوتر امور دفتری
خانم – آقا توافقی با وسیله نقلیه کارپرداز
خانم توافقی ۸ تا ۱۳:۳۰ در فروشگاه منشی
خانم – آقا توافقی توافقی با سابقه در زمینه داروخانه و آزمایشگاه امور دفتری
خانم اداره کار ۸ تا ۱۵ در ماهان حسابدار
خانم اداره کار ۸ تا ۱۶ مجرد – حداقل دیپلم امور دفتری
خانم – آقا ۶۰۰ + بیمه ۸ تا ۱۳:۳۰ وارد به ۳dmax لیسانس معماری
خانم – آقا اداره کار نگهبان و سرایدار
آقا روزی ۲۱۰۰ ۱۶ تا ۲۰ در رادیولوژی خدمات
آقا توافقی توافقی کارگر ساده و تراشکار ماهر
خانم ۶۰۰ ۸ تا ۱۴ پرستار بچه و خدماتی منزل
آقا توافقی توافقی مدیریت – صنایع – مکانیک خودرو
آقا اداره کار راننده لیفتراک و کارگر ساده
خانم ۶۰۰ ۲ شیفت امور دفتری
آقا ۱۵۰۰۰۰۰ ۸ تا ۱۵ حداقل دیپلم توزیع کننده
آقا توافقی ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در کارواش کارگر ساده
خانم ۴۰۰ + بیمه ۷:۳۰ تا ۱۴ در مهد کودک خدماتی
آقا اداره کار + بیمه ۶:۳۰ تا ۱۶ تحویل دهنده
خانم – آقا ۱۵۰۰۰۰۰ + بیمه ۸ تا ۱۷ وارد به کامپیوتر امور دفتری
آقا اداره کار + بیمه دروپنجره ساز کارگر ساده