قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
     خانم اداره کار ۳۰/۶ تا ۳۰/۱۲ وارد به شبکه یا نرم افزار  لیسانس کامپیوتر
خانم اداره کار ۷ تا ۱۵ وارد به نوسا لیسانس حسابداری
خانم اداره کار + بیمه ۷ تا ۱۵ وارد به تایپ لیسانس مدیریت
آقا اداره کار ۳۰/۷ تا ۱۵   حسابدار
خانم – آقا اداره کار + بیمه ۸ تا ۱۴   حسابدار
خانم – آقا توافقی توافقی وارد به کارهای دارایی حسابدار
   خانم اداره کار + بیمه ۲ شیفت در رادیولوژی امور دفتری
   خانم اداره کار + بیمه ۳۰/۷ تا ۱۶ روابط عمومی بالا امور دفتری
خانم اداره کار ۹ تا ۱۶ در کلینیک پوست و مو – روابط بالا امور دفتری
خانم ۷۰۰ ۸ تا ۱۴ در نمایندگی بیمه امور دفتری
خانم اداره کار ۷ تا ۱۴ وارد به کامپیوتر – روابط عمومی بالا امور دفتری
خانم ۵۵۰ ۸ تا ۳۰/۱۳ وارد به کامپیوتر – با سابقه کار منشی
خانم – آقا توافقی ۲ شیفت در نمایندگی سامسونگ فروشنده
آقا توافقی      ۲ شیفت   خدماتی
     آقا اداره کار + بیمه ۸ تا ۱۵ حداقل دیپلم – معتاد نباشد کارگر ساده
آقا ۸۰۰ شیفتی   نگهبان
آقا ۵۰۰ ۱ شیفت با موتور یا ماشین کارپرداز
آقا ۸۰۰ + بیمه   مجتمع مسکونی – جا هم میدهند نگهبان
خانم – آقا توافقی ۳۰/۷ تا ۱۵   سالن دار – صندوقدار – آشپز
خانم توافقی + بیمه + سرویس ۱ شیفت رستوران صندوقداار
خانم توافقی + سرویس ۱۷ تا ۲۳ پیتزا فروشی کارگر ساده و پیک موتوری
آقا اداره کار + بیمه   وارد به شبکه یا برق کشی فنی کار