قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
آقا اداره کار ۳۰/۷ تا ۱۵ وارد به نرم افزار نوسا لیسانس کامپیوتر
خانم ۵۰۰ + بیمه ۳۰/۷ تا ۳۰/۱۴   لیسانس حسابداری
خانم – آقا اداره کار ۸ تا ۱۶ عضو نظام مهندسی لیسانس برق قدرت
خانم توافقی ۳۰/۷ تا ۱۴ مجرد لیسانس معماری
خانم اداره کار ۸ ساعت وارد به نرم افزار برهان حسابدار
آقا اداره کار + بیمه   آموزش هم می دهند دیپلم و فوق دیپلم مکانیک
خانم اداره کار ۸ تا ۱۴ حداقل ۵ سال سابقه کار وارد به کامپیوتر و زبان امور دفتری
خانم – آقا ۴۰۰ + بیمه ۲ شیفت وارد به کامپیوتر امور دفتری
خانم ۶۰۰ ۷ تا ۱۴   خدماتی مهد کودک
آقا اداره کار ۸ تا ۱۶   جوشکار
آقا اداره کار ۸ تا ۱۵ با موتور و گواهینامه کارپرداز
آقا اداره کار ۸ ساعت   فنی کار تاسیسات و برق
آقا توافقی توافقی برای کرمان و شهرستانها انباردار و مامور پخش
آقا توافقی توافقی   Mdf کار و کارگر ساده
آقا اداره کار ۸ تا ۱۶ وارد به کار فنی نیروی اجرایی
آقا اداره کار ۷ تا ۱۵ دیپلم به بالا کارگر ساده
خانم توافقی ۸ ساعت   خیاط برای عروسک سازی
آقا ۷۰۰ ۸ تا ۱۵   کارگر ساده و شیشه بری