قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی توافقی دارای موتور پیک موتوری
مرد توافقی توافقی فنی کار کارگر کارخانه
مرد توافقی توافقی ماهر تراشکار
مرد توافقی قانون کار دیپلم فروشنده
مرد توافقی قانون کار دیپلم راننده
مرد توافقی قانون کار دیپلم نگهبان
مرد توافقی قانون کار دیپلم مامورپخش
مرد ۸ساعت کار توافقی لیسانس نقشه بردار
مرد توافقی توافقی دارای گواهینامه پایه ۲ راننده
مرد ۸ساعت کار قانون کار لیسانس مهندس عمران
مرد ۸ساعت کار قانون کار لیسانس مهندس مکانیک
مرد ۸ساعت کار قانون کار لیسانس مهندس متالوژی
مرد توافقی توافقی دیپلم مامورپخش
مرد ۸ساعت کار قانون کار مجرد یا متاهل کارگر کارخانه
زن توافقی قانون کار دیپلم فروشنده
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
زن صبح و عصر قانون کار وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸الی ۱۷ توافقی وارد به کامپیوتر منشی
زن صبح و عصر توافقی مجرد – وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸ساعت کار ۴۳۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن توافقی ۴۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر اموردفتری
زن ۸ساعت کار قانون کار لیسانس کارشناس نساجی
زن ۸ساعت کار قانون کار مجرد کارگر کارخانه
زن توافقی ۴۵۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر اموردفتری