قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد صبح و عصر ۸۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
مرد ۸الی ۱۶ قانون کار دارای سابقه کار حسابدار
مرد ۸ساعت کاری ۷۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا سالن دار
مرد ۷الی ۱۵ قانون کار سن تا ۳۰ سال کارگر کارخانه
مرد ۷:۳۰الی ۱۵:۳۰ قانون کار ماهر ویزیتور
مرد ۸الی ۱۷ قانون کار لیسانس مهندس کامپیوتر
مرد یک شیفت ۴۰۰۰۰۰ وارد به آپاراتی کارگر ساده
مرد توافقی ۵۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
مرد ۸الی ۱۶ قانون کار ماهر مونتاژکار تابلو برق
مرد توافقی توافقی ماهر کارشناس فروش
مرد ۷الی ۱۴:۳۰ قانون کار فنی کار کارگرکارخانه
مرد ۸ساعت کاری قانون کار دارای موتور کارپرداز
مرد ۸الی ۱۹ قانون کار وارد به کامپیوتر منشی
مرد ۸الی ۱۹ قانون کار سن تا ۳۰ سال کارگرساده
مرد توافقی توافقی ماهر سالن دار
مرد ۸ساعت کاری قانون کار دارای سابقه کار راننده و مامورپخش
مرد ۸الی ۱۵:۳۰ قانون کار سن تا ۳۳ سال کارگر تولید
مرد ۸الی ۱۵:۳۰ قانون کار دارای سابقه کار حسابدار
مرد ۸الی ۱۵:۳۰ قانون کار سن تا ۳۳ سال کارگر انبار
مرد شبانه روز توافقی سن ۴۰ تا ۵۰ نگهبان
مرد صبح و عصر توافقی سن تا ۳۰ سال کارگر خدمات
زن صبح و عصر ۸۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
زن صبح و عصر ۳۵۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی
زن ۷:۳۰الی ۱۴ توافقی ماهر پرستاربچه
زن ۸ساعت کاری ۷۰۰۰۰۰ وارد به کار حسابدار
زن توافقی توافقی وارد به نرم افزار صبا صندوقدار
زن توافقی ۴۰۰۰۰۰ مسلط به هلو حسابدار
زن ۸الی ۱۴:۳۰ توافقی مسلط به کامپیوتر اموراداری
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن توافقی ۵۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
زن شبانه روز ۹۰۰۰۰۰ شبانه روز پرستار سالمند
زن توافقی توافقی دارای سابقه کار منشی
زن توافقی توافقی روابط عمومی بالا فروشنده تلفنی
زن صبح و عصر قانون کار وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸الی ۱۹ ۷۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
زن ۷الی ۱۵ توافقی لیسانس حسابدار
زن توافقی ۷۰۰۰۰۰ ماهر کمک آشپز
زن توافقی ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن توافقی توافقی وارد به رشته کاردان و کارشناس بهداشت
زن ۱۵الی ۲۱ ۴۰۰۰۰ مجرد منشی
زن ۸الی ۱۵:۳۰ قانون کار دارای سابقه کار حسابدار