قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
زن ۶۰۰۰۰۰ تومان همراه با بیمه و سرویس ۸ ساعت کار مجرد یا متاهل کارگر آشپزخانه
زن قانون کار ۹ الی ۱۷ مجرد یا متاهل مسئول پذیرش
زن ۶۰۰۰۰۰+ بیمه ۸ الی ۱۶ وارد به کامپیوتر منشی و حسابدار
زن یک میلیون تومان صبح و عصر ماهر آشپز و کباب پیچ
زن ۵۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۶ مجرد یا متاهل کارگر کارخانه
زن قانون کار صبح و عصر لیسانس حسابدار
زن توافقی ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ماهر تایپیست
زن قانون کار صبح و عصر روابط عمومی بالا فروشنده
زن توافقی ۷ الی ۱۷ وارد به کامپیوتر اموراداری
زن ۷۰۰۰۰۰ ۱:۳۰ الی ۲۰ لیسانس حسابدار
زن نوافقی ۸ الی ۱۳:۳۰ وارد به کامپیوتر امور دفتری
زن قانون کار ۸ ساعت کار لیسانس مهندس صنایع
زن قانون کار ۸ ساعت کار ماهر گرافیک کار
زن قانون کار ۸ ساعت کار ماهر طراح وب
زن قانون کار ۸ ساعت کار مجرد یا متاهل کارشناس زبان انگلیسی
زن توافقی ۶ ساعت کار مجرد یا متاهل پرستار بچه
مرد قانون کار ۸ ساعت کار لیسانس مهندس صنایع
مرد قانون کار ۸ ساعت کار ماهر گرافیک کار
مرد قانون کار ۸ ساعت کار ماهر طراح وب
مرد توافقی صبح و عصر بازنشسته سرپرست فروشگاه
مرد قانون کار صبح و عصر روابط عمومی بالا فروشنده
مرد قانون کار ۸ ساعت کار لیسانس کارگرتولید
مرد قانون کار ۸ ساعت کار دارای گواهینامه راننده لیفتراک
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ وارد به برق کارگر فنی
مرد قانون کار صبح و عصر لیسانس حسابدار
مرد توافقی صبح و عصر ماهر جوشکار درب و پنجره
مرد قانون کار ۸ ساعت کار دارای موتور کارپرداز
مرد توافقی صبح و عصر مجرد کارگر صحافی
مرد توافقی صبح و عصر مجرد کارگرساده
مرد قانون کار ۸ ساعت کار دارای مدارک کامل راننده ایسوزو
مرد قانون کار ۸ ساعت کار مجرد یا متاهل کارگر انبار
مرد یک میلیون تومان صبح و عصر روابط عمومی بالا کارشناس فروش
مرد قانون کار صبح و عصر مجرد یا متاهل کارگر ساده