قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد ۲۰۰۰۰۰۰ توافقی دارای گواهینامه راننده پایه یک
مرد ۲۰۰۰۰۰۰ توافقی دارای گواهینامه راننده گریدر
مرد قانون کار ۸ ساعت کار ماهر آشپز
مرد توافقی ۱۵ الی ۲۲ دیپلم- مجرد فروشنده
مرد توافقی ۱۵ الی ۲۲ دیپلم- مجرد صندوقدار
مرد قانون کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد قانون کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ماهر و نیمه ماهر تراشکار
مرد ۱۰۰۰۰۰۰ توافقی لیسانس نماینده فروش
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ ماهر طراح وب
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ ماهر طراح گرافیک
مرد قانون کار صبح و عصر جوان کارگرساده
مرد قانون کار صبح و عصر دارای سابقه کار انباردار
مرد ۲۵۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۶ مهارت به کابل کشی کاردان برق صنعتی
مرد ۲۵۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۶ مهارت به تابلو برق کاردان برق
مرد قانون کار توافقی ماهر نانوا
مرد توافقی توافقی ماهر جوشکار اسکلت
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ دارای سابقه کار تحصیلدار
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ دارای سابقه کار انباردار
زن ۹۰۰۰۰۰ صبح و عصر مجرد- ماهر حسابدار
زن ۶۰۰۰۰۰ ۱۵ الی ۲۲ مجرد یا متاهل فروشنده
زن ۶۰۰۰۰۰ ۱۵ الی ۲۲ وارد به صبا صندوقدار
زن ۷۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۴ ماهر طراح فتوشاپ
زن توافقی ۸ الی ۱۶ ماهر طراح وب
زن توافقی ۸ الی ۱۳ لیسانس کارشناس فروش
زن توافقی ۸ الی ۱۳ مسلط به کامپیوتر اموردفتری
زن توافقی شیفتی دارای سابقه کار نسخه پیچ
زن توافقی ۸ الی ۱۳ مسلط به کامپیوتر منشی
زن توافقی ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مسلط تایپیست
زن قانون کار ۷:۳۰ الی ۱۵ مسلط به رشته حسابدار
زن ۴۵۰۰۰۰ توافقی مجرد- دیپلم فروشنده
زن توافقی صبح و عصر مجرد منشی دندانپزشک