قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی توافقی دارای گواهینامه راننده نیسان
مرد ۱۰۰۰۰۰۰ صبح و عصر فنی کار مدیرتعمیرگاه
مرد توافقی توافقی دارای مهارت تاسیسات کار
مرد توافقی ۸ الی ۱۶ دارای مهارت فنی فوق دیپلم فنی
مرد قانون کار ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ دارای مهارت کارشناس کامپیوتر
مرد قانون کار توافقی ماهر نانوا
مرد ۲۰۰۰۰۰۰ توافقی دارای گواهینامه راننده پایه یک
مرد ۲۰۰۰۰۰۰ توافقی ماهر مکانیک سنگین
مرد ۱۰۰۰۰۰۰ صبح و عصر ماهر کارگرفنی
مرد قانون کار صبح و عصر مجرد یا متاهل فروشنده
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ وارد به شبکه های کامپیوتری مهندس کامپیوتر
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ ماهر مهندس مخابرات
مرد قانون کار ۸ الی ۱۶ ماهر مهندس الکترونیک
مرد توافقی ۸ الی ۱۶ سن تا ۳۵ جوشکار برق
مرد قانون کار شیفتی وارد به برق کارگرفنی
زن ۶۰۰۰۰۰ شیفتی مسلط حسابدار
زن ۷۰۰۰۰۰ ۱۶ الی ۲۴ مجرد کمک صندوقدار
زن ۴۰۰۰۰۰ شیفتی مجرد کارگر قنادی
زن قانون کار توافقی دارای سابقه کار کارشناس علوم آزمایشگاهی
زن ۵۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۴ لیسانس کارشناس حقوق
زن توافقی ۱۶ الی ۱۹ مسلط به نرم افزار صبا صندوقدار
زن ۷۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۵:۳۰ ماهر کمک آشپز