قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد صبح و عصر ۱۰۰۰۰۰۰ دارای موتور فروشنده و کارپرداز
مرد صبح و عصر توافقی متاهل فروشنده وسایل پزشکی
مرد ۸ الی ۱۶ قانون کار دیپلم دفتردار و انباردار
مرد صبح و عصر قانون کار دارای موتور پیک موتوری
مرد صبح و عصر قانون کار دسن تا ۳۰ سال راننده پایه ۲
مرد ۸ الی ۱۶ قانون کار دارای گواهینامه- دیپلم برق صنعتی کارگر فنی
مرد توافقی ۸۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
مرد ۸ساعت کار قانون کار مجرد دیپلم برق صنعتی یا مکانیک
مرد شبانه روز قانون کار مجرد یا متاهل نگهبان
مرد ۷:۳۰ الی ۱۵ قانون کار مجرد یا متاهل ITمهندس
مرد صبح و عصر توافقی سن بین ۳۵ تا ۴۵ کارپرداز
مرد صبح و عصر قانون کار نیمه ماهر جوشکار
زن ۸ الی ۱۳:۳۰ توافقی مجرد یا متاهل پرستاربچه
زن صبح و عصر قانون کار سن تا ۳۰ سال مشاورفروش
زن صبح و عصر ۷۰۰۰۰۰ مسلط به کامپیوتر منشی
زن ۸ الی ۱۶ توافقی مسلط به کامپیوتر دفتردار
زن ۸ الی ۱۳ ۳۰۰۰۰۰ مجرد فروشنده کتاب
زن ۸ الی ۱۳ ۶۰۰۰۰۰ ماهر تایپیست
زن توافقی ۸۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
زن ۱۷ الی ۲۱ ۵۰۰۰۰۰ مجرد فروشنده
زن ۸ساعت کار ۱۲۰۰۰۰۰ سن تا ۲۵ نیرو چیدمان
زن ۷:۳۰ الی ۱۵ قانون کار مجرد یا متاهل ITمهندس
زن توافقی ۳۵۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی