قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی توافقی فنی کار کارگرفنی
مرد صبح و عصر توافقی سن تا ۳۰ سال فروشنده
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد توافقی توافقی متاهل- بدون فرزند سرایدار
مرد ۸الی ۱۷:۳۰ قانون کار مجرد یا متاهل آبدارچی
مرد ۸الی ۱۷:۳۰ قانون کار دارای سابقه کار کمک انباردار
مرد توافقی توافقی ماهر طراح گرافیک
مرد ۸الی ۱۸ ۸۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد صبح و عصر ۷۵۰۰۰۰ مجرد کارگر ساده
زن توافقی توافقی ماهر حسابدار
زن توافقی توافقی لیسانس کارشناس صنایع غذایی
زن توافقی توافقی لیسانس کارشناس بهداشت
زن توافقی توافقی وارد به کامپیوتر منشی
زن توافقی توافقی مجرد فروشنده
زن ۷:۳۰الی ۱۴ توافقی ماهر تایپیست
زن توافقی توافقی ماهر طراح گرافیک
زن ۷الی ۱۵ ۴۵۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر بسته بندی
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگر ساده ۰۵/۰۷/۹۵
زن ۷:۳۰الی ۱۴:۳۰ ۳۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی ۰۷/۰۷/۹۵