قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی قانون کار دارای موتور و گواهینامه پیک موتوری
مرد ۷ساعت کار قانون کار ماهر ویزیتور
مرد ۷:۳۰الی ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰۰ ماهر ویزیتور
مرد ۸ساعت کاری قانون کار ماهر برقکار صنعتی
مرد شبانه روز ۸۰۰۰۰۰ متاهل سرایدار
مرد توافقی قانون کار ماهر پشتیبان کارتخوان
مرد توافقی ۷۰۰۰۰۰ دارای کارت هوشمند راننده ایسوزو
مرد توافقی توافقی دارای موتور پیک موتوری
مرد توافقی توافقی ماهر نانوا
مرد توافقی توافقی دارای گواهینامه پایه ۲ راننده
مرد توافقی توافقی ماهر مامورپخش
مرد ۲۴الی ۹ ۶۵۰۰۰۰ دیپلم کارگر ساده
مرد ۸الی ۱۶ توافقی ماهر آشپز
زن توافقی ۶۰۰۰۰۰ سن تا ۴۰ سال سالن دار
زن ۷ ساعت کار قانون کار ماهر ویزیتور
زن ۹ الی ۱۴ ۴۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی
زن توافقی توافقی روابط عمومی بالا فروشنده
زن توافقی توافقی لیسانس حسابدار
زن ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰۰ ماهر ویزیتور
زن ۷ الی ۱۴ ۲۵۰۰۰۰ ماهر به اتوکد مهندس معماری
زن ۱۷ الی ۲۴ ۶۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر مسئول پذیرش
زن ۱۷ الی ۲۴ ۴۵۰۰۰۰ ماهر صندوقدار
زن ۸ الی ۱۳ ۴۰۰۰۰۰ مهارت به تایپ منشی
زن توافقی ۴۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر ساده
زن صبح و عصر ۳۰۰۰۰۰ وارد به کپی منشی
زن توافقی قانون کار مهارت به اتوکد مهندس معماری
زن صبح و عصر توافقی مجرد فروشنده
زن توافقی قانون کار وارد به سخت افزار منشی
زن توافقی توافقی ماهر نانوا
زن ۸ الی ۱۴:۳۰ ۵۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸ الی ۱۳ توافقی مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن ۸:۳۰ الی ۱۲ ۴۵۰۰۰۰ مجرد کارگر بسته بند
زن ۸ الی ۱۴ توافقی ماهر طراح فتوشاپ