فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
آقا توافقی دوشیفت متاهل مهندس عمران با ۵سال سابقه کاری
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل راننده پایه یک
آقا قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل راننده گریدر
آقا توافقی دو شیفت مجرد/متاهل راننده لودر
خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارشناس حقوق
آقا توافقی تمام وقت متاهل لیسانس برق قدرت
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگر فنی
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل جوشکار
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارشناس فروش
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل سالندار
خانم آقا توافقی تمام وقت مجرد متاهل بازاریاب
خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل فروشنده
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگر ساده