قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی تلاش

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
آقا توافقی دوشیفت متاهل فروشنده کارگر
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگر ساده
خانم قانون کار تمام وقت مجرد/متاهل حسابدار با سابقه کار
آقا توافقی دو شیفت مجرد/متاهل جوشکار
آقا خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگرساده
آقا خانم توافقی تمام وقت متاهل فروشنده
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل پیک موتوری
خانم آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل آشپز
خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل چرخکار
خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل نیروی مسلط به کامپیوتر
خانم آقا توافقی تمام وقت مجرد متاهل بازاریاب
خانم توافقی تمام وقت مجرد/متاهل فروشنده
آقا توافقی تمام وقت مجرد/متاهل کارگر ساده