قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریای نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی توافقی لیسانس مدیرداخلی
مرد توافقی توافقی کاردانی – کارشناسی مسئول پذیرش
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد ۷:۳۰الی ۱۵:۳۰ توافقی دیپلم کارگر کارخانه
مرد توافقی توافقی دارای سابقه کار فوق دیپلم عمران
مرد توافقی توافقی دارای سابقه کار مهندس عمران
مرد صبح و عصر قانون کار دارای گواهینامه مامورپخش
مرد صبح و عصر ۷۰۰۰۰۰ دیپلم انباردار
مرد شیفتی قانون کار ماهر برقکار صنعتی
مرد توافقی توافقی ماهر برقکار ساختمان
مرد ۸الی ۱۴ قانون کار دیپلم برق و الکترونیک کارگرفنی
زن ۸:۳۰الی ۱۵ ۴۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارپرداز
زن ۷:۳۰الی ۱۵ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن توافقی ۳۰۰۰۰۰ متاهل- جوان پرستاربچه
زن صبح و عصر توافقی مجرد مسئول پذیرش
زن ۸الی ۱۶ ۴۵۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر آشپزخانه
زن ۱۷:۳۰الی ۲۲ ۵۰۰۰۰۰ ماهر صندوقدار
زن توافقی توافقی متاهل خدمات منزل
زن ۷:۳۰الی ۱۴ ۵۰۰۰۰۰ متاهل پرستاربچه
زن ۸الی ۱۵ ۳۵۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر آشپزخانه