گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت هاي شغلي كاريابي کارآفرین

جنسيت حقوق ساعت كاري شرايط احراز شغل عنوان شغل
خانم توافقی توافقی وارد به نوسا حسابدار
خانم توافقی توافقی   کارگر ساده
آقا توافقی توافقی   راننده پایه ۱
خانم – آقا توافقی توافقی ترجیحا جوان آشپز و سالن دار
آقا ۶۰۰ + نهار ۸ تا ۱۶ سن بالا نباشد کارگر ساده
خانم   ۸ تا ۱۶   چرخکار
خانم ۵۰۰ ۳۰/۷ تا ۱۴ مجرد فروشنده در سوپر
آقا اداره کار ۳۰/۷ تا ۳۰/۱۴   راننده با وانت یا پژو
آقا اداره کار   سوئیت داده میشود نگهبان
آقا توافقی ۸ ساعت   کارگر انبار برای نظافت
آقا توافقی شیفت عصر حداکثر ۲۸ سال تحویلدار
خانم ۷۰۰ + سرویس ۳۰/۷ تا ۱۵ یا ۱۵ تا ۲۲   صندوقدار
خانم توافقی     آشپز و کمک آشپز
خانم توافقی ۲ شیفت   فروشنده
آقا توافقی توافقی با وسیله نقلیه کارگر کارواش
خانم توافقی   جا هم میدهند پرستار سالمند