گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
     خانم    توافقی توافقی با سابقه کار حسابدار
خانم    توافقی    ۱۵ تا ۲۰   بهیار ماما پرستار
خانم اداره کار    ۲شیفت وارد به کامپیوتر     امور دفتری
خانم آقا اداره کار     پشتیبان دستگاه کارتخوان
   آقا اداره کار بیمه از ۵ صبح حداکثر ۳۰ سال.حداقل دیپلم      مامور پخش
   آقا     توافقی       توافقی با کارت هوشمند راننده پایه ۲ (ایسوزو)
   آقا     توافقی       توافقی درو پنجره سازی       جوشکار
    آقا      اداره کار    ۸ تا ۱۶          جوشکار
آقا اداره کار بیمه     توافقی باسابقه کار محل کار سیرجان        جوشکار
خانم ثابت پورسانت         بازاریاب تلفنی
آقا اداره کار    ۸تا۱۷ دیپلم زیر ۲۵ سال     خدماتی
آقا ۸۰۰ بیمه ۲شیفت بین ۳۰ تا ۳۵ سال     فروشنده
    خانم ۳۰۰ روزی ۳ ساعت        آبدارچی
خانم بسته ای حساب میشود   کار در منزل بسته بندی لیاس
خانم آقا توافقی   ۲شیفت   سالن دار کافی شاپ
خانم آقا توافقی       توافقی            آشپز
خانم آقا توافقی ۷٫۳۰ تا ۱۵ یا ۱۵ تا ۲۲ مرغ فروشی کارگر ساده در فروشگاه
آقا  اداره کار پورسانت   با وسیله نقلیه    بازاریاب
خانم توافقی ۹تا۱۵ متاهل ظرفشور
خانم توافقی ۲شیفت مجرد وارد به کامپیوتر فوق دیپلم