گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت

حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
خانم ۵۰۰ ۸ تا ۱۶   لیسانس حسابداری
خانم ۵۰۰ ۸ تا ۱۶ ترجیحا وارد به ۳dmax , land scape لیسانس معماری
خانم اداره کار ۸ ساعت حداقل ۲ سال سابقه کار           حسابدار
خانم ۴۰۰ ۱۶ تا ۲۰ وارد به کامپیوتر و تایپ         امور دفتری
خانم ۵۰۰ ۸ تا ۱۶ مسلط به کامپیوتر         امور دفتری
خانم ۵۰۰ ۸ تا ۱۶ وارد به کامپیوتر امور دفتری
خانم – آقا ۱۰۰۰۰۰۰ ۲ شیفت C++ فتوشاپ        برنامه نویس
آقا   توافقی  توافقی          راننده تریلی
آقا ۵۰۰ ۸ تا ۱۶ برای نیسان راننده پایه ۲
آقا متری   ابزار کار هم داشته باشند برقکاری ساختمان
خانم توافقی      ۱ شیفت   منشی نمایندگی بیمه
آقا توافقی ۲ شیفت حداکثر ۲۵ سال فروشنده و نظافتچی
 خانم ۴۰۰ + سرویس ۱۵ تا ۲۲           فروشنده
آقا توافقی ۷ تا ۱۶           تراشکار
 خانم توافقی ۱۰ صبح تا ۲۲            پرستار
آقا توافقی توافقی          کارگر ساده
خانم توافقی      توافقی  

         خدماتی