قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی توافقی لیسانس مهندس عمران
مرد توافقی توافقی لیسانس مهندس معماری
مرد ۷الی ۱۷ ۱۲۰۰۰۰۰ دارای گواهینامه راننده لودر
مرد صبح و عصر ۵۵۰۰۰۰ مجرد کارگرساده
مرد توافقی ۱۲۰۰۰۰۰ دارای گواهینامه راننده بنز
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل تحویل دهنده
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل نظافتچی
مرد توافقی توافقی دیپلم انباردار
مرد توافقی توافقی مجرد کارگرساده
مرد صبح و عصر توافقی مجرد یا متاهل راننده نیسان
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد توافقی توافقی ماهر کارگرفنی
مرد توافقی ۱۰۰۰۰۰۰ ماهر بازاریاب
مرد توافقی ۱۰۰۰۰۰۰ ماهر نصاب دوربین مداربسته
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ لیسانس کارشناس فروش
زن توافقی ۴۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل سالن دار
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل فروشنده
زن توافقی توافقی وارد به نرم افزارصبا فروشنده
زن ۸الی ۱۷ ۸۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر ساده
زن ۸الی ۱۷ ۶۰۰۰۰۰ مسلط به کامپیوتر اموردفتری
زن ۸الی ۱۳ توافقی وارد به کامپیوتر منشی
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگر آشپزخانه
زن توافقی ۶۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن صبح و عصر ۸۰۰۰۰۰ ماهر حسابدار
زن صبح و عصر ۶۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده