گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد ۱۷ الی ۲۴ توافقی مجرد یا متاهل سالن دار
مرد ۱۷ الی ۲۴ توافقی مجرد یا متاهل کارگرآشپزخانه
مرد توافقی ۱۰۰۰۰۰۰ دارای مدارک کامل راننده ایسوزو
مرد توافقی توافقی مسلط گرافیست کار
مرد توافقی توافقی مسلط طراح وب
مرد توافقی توافقی لیسانس مهندس صنایع
مرد ۱۷ الی ۲۲ توافقی مجرد یا متاهل صندوقدار
مرد صبح و عصر ۶۰۰۰۰۰ مجرد کارگرساده
مرد توافقی ۱۰۰۰۰۰۰ مسلط به سخت افزار- دارای ماشین کارگرفنی کامپیوتر
مرد ۷ الی ۱۴ توافقی مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد توافقی توافقی وارد به نقشه خوانی مهندس برق قدرت
مرد صبح و عصر قانون کار مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد ۸ الی ۱۶ توافقی مسلط به صبا حسابدار
مرد شبانه روز توافقی مجرد نگهبان
مرد توافقی ۱۵۰۰۰۰۰ دارای کارت هوشمند راننده پایه یک
مرد توافقی توافقی دارای گواهینامه کارگرفنی
مرد توافقی ۱۰۰۰۰۰۰ دارای مدارک کامل راننده مینی بوس
مرد ۸ الی ۱۵ توافقی ماهر آشپز
مرد توافقی توافقی دارای مدارک کامل راننده پایه یک
زن توافقی توافقی مسلط به کامپیوتر منشی
زن توافقی توافقی مسلط گرافیست کار
زن توافقی توافقی مسلط طراح وب
زن توافقی توافقی لیسانس مهندس صنایع
زن ۱۷ الی ۲۲ توافقی مجرد یا متاهل صندوقدار
زن ۸ الی ۱۴ ۷۰۰۰۰۰ ماهر طراح فتوشاپ
زن ۷:۳۰ الی ۱۴ ۳۰۰۰۰۰ لیسانس مربی مهدکودک
زن ۸ الی ۱۶ توافقی مسلط به صبا حسابدار
زن توافقی ۱۲۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل سمپل
زن صبح و عصر توافقی مسلط به کامپیوتر مسئول پذیرش
زن ۸ الی ۱۴ توافقی مسلط به کامپیوتر اموردفتری
زن ۸ الی ۱۴ ۵۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر صندوقدار
زن صبح و عصر قانون کار مسلط حسابدار
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگرساده
زن ۸ الی ۱۵ توافقی ماهر آشپز
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرخدمات
زن ۷ الی ۱۴ قانون کار مسلط به صبا حسابدار