قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد صبح و عصر قانون کار مهارت به صنعت و سازه فروشنده
مرد ۸ الی ۱۵:۳۰ قانون کار مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر کارشناس فروش
مرد توافقی روزی ۲۵۰۰۰ تومان مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد شیفتی قانون کار دیپلم و فوق دیپلم برقکار صنعتی
مرد شیفتی قانون کار لیسانس کارشناس شیمی
مرد توافقی ۱۴۰۰۰۰۰ ماهر کباب پیچ
مرد توافقی ۱۰۰۰۰۰۰ ماهر منقل دار
مرد  ۸ ساعت کار قانون کار لیسانس کارشناس مکانیک
مرد  ۸ ساعت کار قانون کار فوق دیپلم کاردان مکانیک
مرد ۸ ساعت کار قانون کار لیسانس کارشناس مدیریت صنعتی
مرد ۷ الی ۱۵ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر بسته بندی
مرد توافقی توافقی وارد به تاسیسات کارگرفنی
مرد توافقی توافقی ماهر ویزیتور
مرد ۸ الی ۱۶ قانون کار ماهر جوشکار
مرد ۸ الی ۱۶ قانون کار ماهر کابینت ساز
مرد ۱۵ الی ۲۳ توافقی مجرد یا متاهل کارگر خدمات
مرد ۸:۳۰ الی ۱۸ قانون کار مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد ۱۷۲ الی ۲۴ قانون کار سن تا ۳۰ منشی
مرد ۱۷ الی ۲۴ توافقی سن تا ۲۵ سالن دار
مرد ۱۷ الی ۲۴ توافقی سن تا ۲۵ کارگر آشپزخانه
مرد ۸ ساعت کار قانون کار مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد توافقی توافقی ماهر خدمات الکترونیک
مرد توافقی توافقی ماهر باغبان
مرد توافقی توافقی دارای موتور پیک موتوری
مرد توافقی توافقی دارای وانت راننده وانت
مرد توافقی توافقی دارای کامیونت راننده کامیون
مرد ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ قانون کار وارد به نرم افزار هلو حسابدار
مرد توافقی توافقی لیسانس کارشناس آبیاری
مرد صبح و عصر قانون کار مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد توافقی توافقی دارای موتور پیک موتوری
مرد توافقی توافقی دارای وانت راننده وانت
مرد توافقی توافقی دارای کامیونت راننده کامیون
مرد ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ قانون کار وارد به نرم افزار هلو حسابدار
مرد توافقی توافقی لیسانس کارشناس آبیاری
مرد صبح و عصر قانون کار مجرد یا متاهل کارگرساده
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن صبح و عصر قانون کار مهارت به صنعت و سازه فروشنده
زن ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ۵۰۰۰۰۰ سن تا ۳۰ سال کارگر خدمات
زن توافقی توافقی وارد به نرم افزار هلو حسابدار
زن توافقی توافقی ماهر طراح گرافیک
زن ۸ الی ۱۳:۳۰ ۳۵۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن شیفتی قانون کار لیسانس کارشناس شیمی
زن ۷:۳۰ الی ۱۶ ۴۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر کارخانه
زن ۷ الی ۱۵ توافقی مجرد یا متاهل کارگر قنادی
زن ۷ الی ۱۵ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر بسته بندی
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگر بسته بندی
زن توافقی توافقی مسلط به کامپیوتر اموراداری
زن توافقی توافقی ماهر ویزیتور
زن ۱۵ الی ۲۳ توافقی مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن توافقی توافقی لیسانس مدیرآگهی
زن ۱۷ الی ۲۴ توافقی سن تا ۲۵ کارگرآشپزخانه
زن ۸ ساعت کار قانون کار مسلط به کامپیوتر منشی
زن ۸ الی ۱۶ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر ساده
زن ۸ ساعت کار قانون کار ماهر آشپز
زن ۸ ساعت کار قانون کار مسلط به زبان انگلیسی پذیرش هتل
زن ۸ ساعت کار قانون کار وارد به زبان انگلیسی فروشنده
زن ۸ ساعت کار قانون کار وارد به زبان انگلیسی سالن دار
زن ۸ ساعت کار قانون کار مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن توافقی توافقی لیسانس کارشناس آبیاری
زن ۱۵ الی ۲۰ توافقی لیسانس کارشناس معماری