قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی کاردان

جنسیت حقوق (ریال ) ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد ۹۰۰۰۰۰۰ ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ دارای سابقه کار Mdfکار
مرد یا زن ۶۰۰۰۰۰۰ دو نوبت روابط عمومی بالا و مهارت در کامپیوتر فروشنده
زن ۶۰۰۰۰۰۰ ۹تا ۱۷ فوق دیپلم حسابداری دفتردار
مرد ۱۰۰۰۰۰۰۰ شبانه روزی عدم اعتیاد و سوءپیشینه نگهبان
مرد /زن ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۵ تا۲۰ مسلط به کامپیوتر کارمند دفتری
زن ۵۰۰۰۰۰۰ دو نوبت روابط عمومی بالا فروشنده
زن توافقی ۷تا ۱۴ لیسانس مرتبط یا دارای سابقه کار مربی مهد
زن توافقی ۷ تا ۱۴ خوش برخورد کارگر خدمات
مرد قانون کار ۸ ساعت کار دارای سابقه کار برقکار
زن ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۶ تا ۲۰ روابط عمومی بالا و مسلط به تایپ منشی
مرد قانون کار ۸تا۱۶ حداقل دیپلم و سن زیر ۳۰ سال مامور پخش
مرد توافقی ۸ تا ۱۶ دارای گواهینامه پایه ۱ راننده