قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
آقا توافقی توافقی   نصاب شبکه
آقا اداره کار ۸ تا ۱۶ زیر ۳۰ سال – حداقل دیپلم بسته بندی
آقا ۵۰۰ ا شیفت با موتورسیکلت کارپرداز
خانم ۷۰۰ + بیمه ۲ شیفت   امور اداری
آقا اداره کار + بیمه     فوق دیپلم و لیسانس برق
خانم توافقی ۸/۳۰ تا ۱۶ وارد به کامپیوتر – مجرد مسئول دفتر
خانم – آقا پورسانتی توافقی وارد به شبکه باشند کارشناس ارشد کامپیوتر
خانم – آقا ثابت + پورسانت ۸ تا ۱۶ برای آموزش رشته های صنایع – مکانیک برق
آقا اداره کار + بیمه ۲ شیفت حداکثر ۲۸ سال فوق دیپلم کامپیوتر – حسابداری
خانم – آقا توافقی توافقی با سابقه کار حسابدار
آقا توافقی توافقی با سابقه کار انباردار
آقا بالاتر از اداره کار ۸ تا ۱۷   لیسانس برق و کامپیوتر
آقا اداره کار ۷ تا ۱۶   کارگر ساده – جوشکار و تراشکار
خانم ۶۰۰ بعد از سه ماه بیمه ۹ تا ۱۳/۳۰ وارد به کامپیوتر و اینترنت امور دفتری
آقا توافقی توافقی دانشگاه دولتی باشند لیسانس برق یا الکترونیک
آقا توافقی توافقی حداقل دیپلم مامور پخش
خانم – آقا توافقی توافقی   صندوقدار و تحویل دهنده
خانم توافقی ۷/۳۰ تا ۱۴ جوان باشند آبدارچی
آقا ۶۰۰ + بیمه ۲ شیفت جوان باشند فروشنده و نظافت
آقا توافقی + بیمه ۲ شیفت در مبل فروشی خدماتی
خانم ۵۰۰ ۲ شیفت مجرد باشند حسابداری و فروشندگی
آقا ۷۰۰ ۷ تا ۱۶ در فست فود پیک موتوری
خانم اداره کار + بیمه ۲ شیفت وارد به word & excel امور دفتری
خانم ۴۵۰ ۱ شیفت در قنادی کارگر ساده
آقا ۷۰۰ ۱ شیفت معتاد نباشند کارگر ساده
آقا پورسانتی   پخش محصول کارپرداز
آقا توافقی توافقی وارد به بنایی کارگر ساده
خانم – آقا اداره کار ۷ تا ۱۵   لیسانس علوم دامی
خانم ۷۰۰ ۸ تا ۱۲   نظافت خانه و آشپزی
خانم توافقی ۸ تا ۱۶ حداقل دیپلم آبدارچی
خانم توافقی عصرها در موسسه زبان فروشنده کتاب
خانم ۷۰۰ + بیمه ۲ شیفت لوستر فروشی فروشنده
خانم ۵۰۰ ۸ تا ۱۴   آبدارچی
خانم – آقا توافقی ۱۶ تا ۲۰   مددکار – پرستار بهیار
خانم – آقا ۶۰۰ ۲ شیفت   سالن دار
خانم توافقی ۱۶ تا ۲۰ وارد به نرم افزار نوسا حسابدار
خانم در ماه اول ۳۰۰ ۸ تا ۱۶ برای صندوقداری دیپلم و فوق دیپلم حسابداری
آقا در ماه اول ۳۰۰ ۸ تا ۱۶ حداقل دیپلم انباردار
خانم – آقا توافقی ۱ شیفت   فروشنده و صندوقدار
آقا توافقی توافقی با کارت هوشمند راننده ایسوزو
خانم اداره کار ۷/۳۰ تا۱۵/۳۰   حسابدار
آقا اداره کار ۷/۳۰ تا ۱۵/۳۰   راننده پایه ۱
خانم – آقا توافقی ۷/۳۰ تا ۱۵   نصاب mdf
خانم اداره کار ۸ ساعت کامپیوتر کامل وارد باشند حسابدار
خانم – آقا ۱۰۰۰۰۰۰ ۲ شیفت لوازم منزل فروشنده
خانم ۳۵۰ ۱۴/۳۰ تا ۲۱ لوازم التحری فروشنده
آقا توافقی توافقی برق نیروی فنی
خانم – آقا ۶۰۰ ۸ تا ۱۸ در ساندویچی کارگر ساده
آقا توافقی + بیمه ۲ شیفت حتما وسیله نقلیه کارپرداز
خانم اداره کار توافقی فوق لیسانس – با سابقه کار اموردفتری