گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
خانم اداره کار ۸ تا ۱۴   کارشناس صنایع غذایی
خانم اداره کار ۳۰/۷ تا ۱۶   لیسانس حسابداری
خانم ۵۰۰ ۳۰/۷ تا ۱۴ ترجیحا مجرد – وارد به کامپیوتر امور دفتری
خانم ۷۰۰ ۹ تا ۱۴ وارد به کامپیوتر و اینترنت امور دفتری
خانم – آقا اداره کار + بیمه ۳۰/۷ تا ۱۵   حسابدار
خانم اداره کار ۸ تا ۱۷ مجرد – مسلط به کامپیوتر امور دفتری
خانم توافقی ۲ شیفت   حسابدار و منشی
خانم توافقی + بیمه ۱۷ تا ۲۲   صندوقدار
آقا ۱۵۰۰۰۰۰ از ۷ صبح   راننده وانت
آقا توافقی توافقی حتما با سابقه کار راننده لیفتراک
آقا توافقی   جا هم می دهند نگهبان
خانم – آقا توافقی توافقی وارد باشند شیرینی پز
       آقا ۷۲۰ ۸ تا ۱۵   دیپلم و فوق دیپلم برق – مکانیک
آقا توافقی توافقی   انباردار
       آقا ۷۰۰ ۳۰/۸ تا ۱۶ شیشه بری کارگر ساده
خانم ۸۰۰ ۸ تا ۱۶   کارگر ساده و اپراتور
آقا توافقی ۸ تا ۱۷   رگ کار مبل قالی
آقا اداره کار ۷ تا ۱۵   کارگر ساده
خانم توافقی ۱ شیفت   فروشندگی و چیدمان سوپر مارکت
خانم – آقا ۵۰۰ ۱ شیفت   ظرفشتویی رستوران
آقا اداره کار ۷ تا ۱۹   خدماتی
خانم ۴۰۰ ۸ تا ۱۵ مجرد کمک آشپز