گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
خانم اداره کار ۸ تا ۱۶ مجرد – با سابقه کار لیسانس حسابداری
خانم توافقی ۸ تا ۱۳   فوق دیپلم عمران یا معماری
آقا ۲۰۰۰۰۰۰ توافقی مجرد متولدین بین ۶۶ تا ۷۳ رشته های فنی مهندسی
آقا اداره کار ۸ تا ۱۵ وارد باشند دیپلم و فوق دیپلم برق
خانم توافقی توافقی بین ۲۵ تا ۳۵ سال قسمت پدیرش کلینیک
خانم ۵۰۰ ۸ تا ۱۵ مجرد امور دفتری
خانم ۴۰۰ ۷ تا ۳۰/۱۴ حتما با سابقه کار مربی مهد کودک
خانم ۴۰۰ ۸ تا ۱۳ وارد به کامپیوتر امور دفتری
خانم – آقا توافقی ۸ تا ۱۶   اتوکد حرفه ای
خانم اداره کار + بیمه ۲ شیفت وارد به ورد و اکسل امور دفتری
خانم ۵۰۰ + بیمه ۸ تا ۱۶   امور دفتری
خانم ۴۰۰ ا شیفت   صندوق دار
آقا ۴۰۰ شیفت   مکانیک و زیربندی کار
آقا اداره کار ۲ شیفت   مامور پخش و راننده
آقا اداره کار ۸ تا ۱۷ ترجیحا وارد به جوشکاری و برقکاری کارگر ساده
خانم ۶۵۰ ۸ تا ۱۴ یا ۱۴ تا ۲۲ مجرد – زیر ۳۵ سال فروشنده فروشگاه
خانم ۶۰۰ توافقی   خدماتی
خانم اداره کار + بیمه یا شیفت صبح یا شیفت عصر روابط عمومی بالا فروشنده داروخانه
خانم ۶۰۰ + بیمه     کارگر ساده
آقا اداره کار ۷ تا ۱۵   تاسیسات
آقا ۶۰۰ ۸ تا ۱۹   کارگر ساده