قالب وردپرس درنا توس

فرصتهای شغلی کاریابی نسل مهتاب

۱عنوان شغل : لیسانس مدیریت
۲- مشخصات کار:  کار در آموزشگاه
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۱ نفرخانم
۴- ساعت کاری : توافقی
۵- میزان حقوق : ۵۰۰۰۰۰ تومان

 

۱عنوان شغل : بازاریاب
۲- مشخصات کار:  کار درشرکت پخش
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۳ نفر خانم، ماهر
۴- ساعت کاری :۸:۳۰ الی ۱۵
۵- میزان حقوق : حقوق قانون کار + بیمه+ پورسانت

 

۱عنوان شغل :ام دی اف کار
۲- مشخصات کار:  کار در مغازه
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۱ نفر آقا، ماهر
۴- ساعت کاری :توافقی
۵- میزان حقوق :  حقوق قانون کار + بیمه

 

۱عنوان شغل : منشی
۲- مشخصات کار:  کار درشرکت
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : یک نفرخانم، مسلط به کامپیوتر
۴- ساعت کاری : ۸ الی ۱۴:۳۰
۵- میزان حقوق : حقوق ۴۰۰۰۰۰ تومان

 

۱عنوان شغل : برشکار
۲- مشخصات کار:  کار در تولیدی
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۲ نفر خانم، ماهر، مجرد
۴- ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
۵- میزان حقوق : حقوق ۷۰۰۰۰۰ تومان

 

۱عنوان شغل : انباردار
۲- مشخصات کار:  کار در شرکت
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۱ نفر آقا، ماهر،دارای سابقه کار
۴- ساعت کاری : ۸ ساعت کاری
۵- میزان حقوق : حقوق قانون کار

 

۱عنوان شغل : کارگرساده
۲- مشخصات کار:  کار درمجتمع پذیرایی
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۲ نفر آقا
۴- ساعت کاری : ۱۶ الی ۲۴
۵- میزان حقوق : حقوق توافقی

 

۱عنوان شغل : جوشکار
۲- مشخصات کار:  کار درپیمانکاری
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۳ نفر آقا، ماهر
۴- ساعت کاری : توافقی
۵- میزان حقوق : حقوق ۷۰۰۰۰۰ تومان

 

۱عنوان شغل : راننده پایه ۲
۲- مشخصات کار:  کار در شرکت
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۳ نفر آقا، ماه
۴- ساعت کاری : توافقی
۵- میزان حقوق : حقوق  توافقی

 

 

۱عنوان شغل :کارگرساده
۲- مشخصات کار:  کار در تولیدی
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۱ نفر خانم
۴- ساعت کاری : ۸ الی ۱۵:۳۰
۵- میزان حقوق : حقوق ۵۵۰۰۰۰ تومان + بیمه

 

۱عنوان شغل : پرستار بچه
۲- مشخصات کار:  کار در منزل
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۱ نفر خانم، ماهر
۴- ساعت کاری : ۸ الی ۱۵
۵- میزان حقوق : حقوق توافقی

 

۱عنوان شغل : کارگربسته بندی
۲- مشخصات کار:  کار در تولیدی
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۵ نفر آقا، ماهر
۴- ساعت کاری : ۳ الی ۱۲
۵- میزان حقوق : حقوق توافقی

 

۱عنوان شغل : ویزیتور
۲- مشخصات کار:  کار در شرکت پخش
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۲ نفر خانم و آقا، ماهر
۴- ساعت کاری : ۷ الی ۱۴
۵- میزان حقوق : حقوق توافقی

 

۱عنوان شغل : آشپز و کمک آشپز
۲- مشخصات کار:  کار در رستوران
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۲ نفر آقا، ماهر
۴- ساعت کاری : ۹ الی ۱۶
۵- میزان حقوق : حقوق ۵۰۰۰۰۰ تومان

 

۱عنوان شغل : مدیرفروش
۲- مشخصات کار:  کار در شرکت
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : ۲ نفر خانم و آقا، ماهر
۴- ساعت کاری : توافقی
۵- میزان حقوق : حقوق ۶۰۰۰۰۰ تومان