گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# تمديد مهلت ثبت نام و شركت در سومين آزمون استخدامی متمركز دستگاههای اجرايی كشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تمديد مهلت ثبت نام و شركت در

سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در شهريور ماه سال ۱۳۹۵ براي ۱۲ دستگاه اجرايي

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۵/۰۴/۲۸ و همچنين انتشار اطلاعيه مربوط به برخي اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام در تاريخ ۹۵/۰۴/۳۱، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در شهريور ماه سال ۱۳۹۵ براي ۱۲ دستگاه اجرايي، مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (۹۵/۰۵/۰۳) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه تا روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۷بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است) و همچنين اطلاعيه اصلاحي مورخ ۹۵/۰۴/۳۱ و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و درصورت لزوم ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.